Контакт

Name

Email *

Message *

Простиот и Свети Никола

Makedonski narodni prikazni Prostiot i Sveti Nikola mtvretro.blogspot.com

Ортаклук со Свети Никола

Makedonski narodni prikazni Ortakluk so Sveti Nikola mtvretro.blogspot.com

Христос и комарџијата

Сиромавиот и наречниците

Попот што стана арамија

Ѓаволштините на Рамче 2 дел

Мрзливиот од Света Гора

Вилаетот на чорбаџи Ѓоргија

Рани душа да те слуша

Облог

Изгубениот син

Ѓаволштините на Рамче 1 дел

Мрзливата жена и метлата

Старите ги носеле в планина да умрат

Се што било поминало и се што ќе биде ќе помине

Судијата и тројцата гледачи

Добрината на едно момче

Мома војник

Бабата ѓавол

Двете трески

Инает

Илина и Илија

Сиромавиот што се стори цар

Арамијата што ќе се исповедал на попот

Женска итрина

Итар Пејо и арамиите

Со свој камен по глава

Итриот момок

Се затнало

Лошата жена е полоша и од змија